Mô tả

\"""\"

THUỐC DẬP UỐN TÓC LOREAL XTENSO PERM LOTION 400ML

Thuốc duỗi uốn tóc Loreal bước 1 có 4 cấp độ:

Siêu khỏe: Chấm đen EX dành cho tóc to sợi, cứng, xoăn tự nhiên.

Khỏe: Chấm tím R dành cho tóc bình thường chưa qua hóa chất, hoặc tóc cứng to sợi đã qua 1 lần hóa chất chòn chắc khỏe.

Trung bình: chấm hồng N cho tóc bình thường đã qua hóa chất hoặc tóc mảnh chưa qua hóa chất.

Yếu: Chấm xanh M cho tóc hư tổn vừa và nặng, do sử dụng qua nhiều lần hóa chất uốn duỗi nhuộm.

Túi số bước 1 này vừa dùng để uốn tóc hoặc duỗi tóc, chức năng phá vỡ liên kết biểu bì tóc, làm cho sợi tóc giản nỡ, để có thể định hình thẳng hoặc xoăn theo ý muốn.

Bước 2 có 2 loại: Dập kem cho tóc duỗi thẳng và dập nước cho toc suốn xoăn.

Để uốn hoặc duỗi tóc cần kết hợp ít nhất 1 trong 4 túi bước 1 và 1 trong 2 túi bước 2 để tạo thành 1 cặp thuốc uốn hoặc thuốc duỗi.